Lidé

Jméno Andrushchenko Valery
Pozice Vědecký pracovník
Dr. Valery Andrushchenko

Valery Andrushchenko, Ph.D.

Vědecký pracovník


Oddělení Molekulární Spektroskopie
Ústav organické chemie a biochemie, Akademie věd České republiky, v.v.i.
Flemingovo nám. 2, 166 10 Prague 6, Česká Republika

Tel: (+420) 220 183 445
Fax: (+420) 224 310 177

 
Vzdělání
1995-2000 Doktorand, Biofyzikální chemie, započato na Katedře molekulární biofyziky, B.Verkin Institute for Low Temperature Physics and Engineering (ILTPE), National Academy of Sciences of Ukraine (Charkov, Ukrajina); pokračováno na Oddělení chemie, University of Calgary (Calgary, Canada). Název dizertační práce: "VCD a IR spektroskopická studie strukturních změn navozených kovovými ionty během syntézy přirozených nukleových kyselin".
1990-1995 Biofyzika, Katedra molekulární a aplikované biofyziky, Faculty of Radio Physics, Kharkov State University (Charkov, Ukrajina). Diplomová práce: "Studium DNA interakcí s divalentními kovovými ionty pomocí infračervené spektroskopie".
 
Studijní pobyty a stáže
2001, 2002, 2003 Ústav organické chemie a biochemie, Akademie věd České republiky, v.v.i., Praha, Česká republika.
1997-1999 PhD. studium, Katedra chemie, University of Calgary (Calgary, Canada).
 
Zaměstnání a pozice
od r. 2007 Vědecký pracovník, Oddělení molekulární spektroskopie, Ústav organické chemie a biochemie, Akademie věd České republiky, v.v.i., Praha, Česká republika..
2004-2007 Vědecký asistent, Structural Biology Research Group, Department of Biological Sciences, University of Calgary (Calgary, Canada).
2004 Vědecký asistent, Katedra chemie, University of Calgary (Calgary, Canada).
2001-2003 AHFMR Postdoktorand, Katedra chemie, University of Calgary (Calgary, Canada).
 
Pedagogická činnost
2004-2007 Spoluškolitel vysokoškolských studentů a doktorandů, Katedra biologie přírodních věd, University of Calgary (Calgary, Canada).
2004-2006 FT-IR instrumentální kurzy pro starší vysokoškolské studenty, Katedra biologie přírodních věd, University of Calgary.
1999-2004 Spoluškolitel vysokoškolských studentů a doktorandů; Katedra chemie, University of Calgary (Calgary, Canada).
 
Předmět vědecké činnosti
  • Strukturní změny DNA způsobené kovovými ionty a léčivy. DNA interakce s proteiny a peptidy. DNA kondenzace způsobená přítomností kovových iontů. Aplikace infračervené, VCD spektroskopie, UV a CD spektroskopie a ab initio teoretické výpočty struktury a vlastností nukleových kyselin.
  • interace antimikrobiálních peptidů s membránou a lipidovými kuličkami. Mechanismus působení antimikrobiálních peptidů založené na kombinaci různých technik: IR spektroskopie, CD spektroskopie, fluorescence, izotermální titrační kalorimetrie (ITC), differential scanning calorimetry (DSC).