Lidé

Jméno Šebestík Jaroslav
Pozice Vědecký pracovník
Dr. Jaroslav Šebestík

Jaroslav Šebestík, Ph.D.

Vědecký pracovník


Oddělení Molekulární Spektroskopie
Ústav organické chemie a biochemie, Akademie věd České republiky, v.v.i.
Flemingovo nám. 2, 166 10 Prague 6, Česká Republika

Tel: (+420) 220 183 376
Fax: (+420) 224 310 177

 
Vzdělání
2000-2007 Doktorské, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze (školitel Dr. J.Hlaváček, Prof. I.Stibor). Název dizertační práce: "Syntéza a využití peptidových konjugátů".
2003-2005 Bakalářské, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Specializace v pedagogice (školitel Dr. B.Dušek). Bakalářská práce: "Pojmové mapy v chemii".
1997-2000 Inženýrské, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, - zaměření na organickou chemii a farmakochemii (školitel Prof. I.Stibor, Dr. J.Hlaváček). Diplomová práce: "Syntéza peptidů konjugovaných s 9-aminoakridinem a jejich interakce s DNA".
1995-1997 Student, Univerzita v Pardubicích, Česká republika (školitel Prof. M.Sedlák).
 
Zaměstnání a pozice
od března 2008 Syntéza 3,4-dihydroxypyridinonů, spolupráce s Prof. M. Amelia Santos, Instituto Superior Técnico, Universidade Técnica de Lisboa, Lisabon, Portugalsko
od 2007 Syntéza značených peptidů a proteinových fragmentů, spolupráce s Dr. Petrem Bouřem, Institute of Organic Chemistry and Biochemistry, Ústav organické chemie a biochemie, Akademie věd České republiky, v.v.i., Praha, Česká republika.
2003-2006 Syntéza peptidových konjugátů, spolupráce s Dr. Janem Hlaváčkem, Ústav organické chemie a biochemie, Akademie věd České republiky, v.v.i., Praha, Česká republika.
 
Předmět vědecké činnosti
Syntéza peptidů konjugovaných s chromofory a/nebo fluorofory, chemická syntéza proteinů, HPLC separace.