Služby


NMR

Samoobslužné měření na spektrometru Bruker Avance 400 MHz

Zkontroluj stav měniče vzorků
Návod k samoobslužnému měření

 Molecular Spectroscopy

Vibrační spektroskopie

 • transmisní měření v roztocích nebo KBr tabletách
 • měření mikrotechnikou v KBr (< 1 mg vzorku)
 • měření ve vodných roztocích (transmise v D2O i H2O, ATR)
 • GC-IR analýza těkavých vzorků včetně identifikace složek ve směsích
 • vyhodnocování IR spekter včetně podrobného přiřazování pásů
 • spektra Ramanova rozptylu a Ramanovy optické aktivity


Cirkulární dichroismus

 • měření ECD a absorbce v roztocích
 • teplotně závislá ECD měření (5-85 °C)
 • měření kinetik včetně rychlých a sledování rovnovážných stavů v chirálních systémech
 • konformační studie (zejména peptidy, proteiny, nukleové kyseliny)
 • stanovení sekundární struktury peptidů a proteinů
 • měření MCD


Formuláře ke stažení
Žádanka na měření CD spekter:  .pdf, .odt, .doc
Žádanka na měření IR spekter:  .pdf, .odt, .doc