Podpora

Poskytované služby jsou hrazeny zčásti ze státní podpory programu pro rozvoj výzkumných organizací RVO 61388963 a zčásti z provozních prostředků jednotlivých grantových projektů GAČR, GAAV a z prostředků Výzkumných center MŠMT.  Příprava brassinosteroidů značených tritiem o velmi vysoké specifické aktivitě a jejich aplikace při objasňování mechanismu účinku brassionosteroidů na molekulární úrovni byla podporována grantem Grantové Agentury České Akademie věd číslo IAA400550801. Účast T. Elberta na práci výboru IIS-CED ve funkci vědeckého poradce je podporována MŠMT v rámci programu INGO II, grant číslo LG13002.