People

Name Janoušek Jiří
Position Ph.D. Student
Jiří Janoušek

Jiří Janoušek

Ph.D. Student

Chemistry of Functional Molecules Research Group
Institute of Organic Chemistry and Biochemistry ASCR, v.v.i.
Flemingovo nám. 2, CZ-166 10 Prague 6, Czech Republic

☎: (+420) 220 183 382