People

Analytical group
1-25
Name Position
Matějková Stanislava Head of the Service Group
Bártová Věra Research Assistant
Hniličková Jaroslava Research Assistant
Holasová Lucie Research Assistant
Šerá Luisa Technician
Hošková Magdalena Technician
Štanga Štefan Technician
1-25