ÚvodPh.D. studium na ÚOCHBArchiv - 2009Organická chemie

Organická chemie

Školitel Ing. Petr Beier, Ph.D.
Skupina Petr Beier
Téma Příprava a reaktivita chirálních allenů obsahujících fosfor
Fakulta FCHT VŠCHT, PřF UK
Anotace

Tato práce bude zaměřena na přípravu chirálních allenů obsahujících fosfor z acetylenických alkoholů. Bude zkoumána stereoselektivita této reakce. Dále bude studována reaktivita připravených allenů s cílem nalézt cestu k novým enantiomericky čistým látkám obsahujících fosfor (např. butadieny, cyklobuteny a heterocykly), které představují důležité stavební kameny v syntéze a prekurzory látek s biologickou aktivitou.