ÚvodPh.D. studium na ÚOCHBArchiv - 2009Organická chemie

Organická chemie

Školitel Ing. Jiří Šrogl, Ph.D.
Skupina Jiří Šrogl
Téma Využití vícevalentních organosirných sloučenin v oxidačních reakcích katalyzovaných tranzitními kovy
Fakulta FCHT VŠCHT
Anotace

Projekt se zabývá možným využitím organických sloučenin síry jako oxidačních činidel v organické synthéze. V centru našeho zájmu leží zejména procesy založené na selektivních interakcích sulfoxidů a disulfidických látek s tranzitními kovy. Za klíčovou lze považovat dokumentovanou oxidativní adici organokovových sloučenin do vazbeb síra- heteroatom výše uvedených organosirných sloučenin, která vede k tvorbě reaktivního kovového intermediátu. Ten je, ve finální fázi celého procesu, oxidačním činidlem oxidujícím vlastní oxidovaný substrát. Příklady tohoto typu biomimetické transformace lze nalézt ve značném množství v biologické chemii. Ta je též naším vodítkem v tomto tématu. Samostatnou kapitolou, na kterou se chceme v rámci našeho projektu zaměřit, je studium možnosti přenosu chirality z chirálních sulfoxidů na prochirální oxidovaný substrát.