ÚvodPh.D. studium na ÚOCHBArchiv - 2009Organická chemie

Organická chemie

Školitel Ing. Jiří Šrogl, Ph.D.
Skupina Jiří Šrogl
Téma Cross-couplingová reakce organosirných látek. Oxidativní mobilizace kovového katalyzátoru
Fakulta FCHT VŠCHT
Anotace

Cílem našeho projektu je rozšíření našeho předešlého výzkumu na poli cross-couplingových reakcí organosirných látek, katalyzovaných tranzitními kovy. Na rozdíl od předešlého reakčního protokolu, který vyžadoval stechiometrické množství kovového ko-katalyzátoru, současný projekt nabízí alternativní cestu k mobilizaci reakčního katalyzátoru z inaktivní thiolát-obsahující formy. V souladu s biologickou chemií a na základě našich předběžných výsledků se zde využívá oxidativního přístupu, který umožňuje uvolnění kovu z pevné vazby s atomem síry. Tato část projektu se snoubí s úsilím o zakotvení reakčních substrátů na polymerní podklad, což by umožnilo snadné oddělení předpokládaných produktů reakce a v konečné verzi i jejich recyklaci. V souhrnu chceme demonstrovat naši znalost  chemie interakcí síry s tranzitními kovy a vyvinout novou synthetickou metodu, která bude díky reakčním parametrům tolerantní jak k většině chemických funkčních skupin, tak i např. k životnímu prostředí.