ÚvodPh.D. studium na ÚOCHBArchiv - 2009Organická chemie

Organická chemie

Školitel Dr. habil. Ullrich Jahn
Skupina Ullrich Jahn
Téma Totální syntéza isoprostanů a neuroprostanů a vývoj immunoassay metod pro jejich in vivo detekci
Fakulta FCHT / FPBT VŠCHT, PřF UK
Anotace

Isoprostany a neuroprostany jsou metabolity, které lidský organismus produkuje ve velkém množství pokud je vystaven oxidativnímu stresu. V živých systémech se vyskytují jako směsi regio- a diastereomerů a jedinou cestou jak studovat jejich nepříliš jasnou biologickou aktivitu je jejich syntéza. Některé z isoprostanů pravděpodobně vznikají pokud -3 mastné kyseliny účinkují jako ochrana před oxidativním stresem. Projekt se zabývá totální syntézou F3-isoprostanů and F4-neuroprostanů, které byly poprvé objeveny v lidském mozku. To nám umožní provést jejich imunologické studie na pracovištích v Praze a ve spolupráci s farmakology v USA a Francii.