ÚvodPh.D. studium na ÚOCHBArchiv - 2009Organická chemie

Organická chemie

Školitel Dr. habil. Ullrich Jahn
Skupina Ullrich Jahn
Téma Nové krátké syntetické přístupy k protizánětlivým derivátům lipidů
Fakulta FCHT / FPBT VŠCHT, PřF UK
Anotace

V lidském organismu byly nedávno objeveny nové deriváty lipidů s protizánětlivým účinkem. Projekt zahrnuje nové přístupy k neuroprotektinům, resolvinům, hepoxilinům, trioxilinům a jejich syntetickým analogům. Pro účely stereoselektivní syntézy jejich centrální trienové části budou vyvinuty metody Fe-katalyzovaného cross-couplingu. Ve spolupráci s jinými pracovišti bude rovněž ověřena biologická aktivita připravených látek.