ÚvodPh.D. studium na ÚOCHBArchiv - 2009Organická chemie

Organická chemie

Školitel Dr. habil. Ullrich Jahn
Skupina Ullrich Jahn
Téma Stereoselektivní oxidativní dimerizace a funkcionalizace enolátů jako nový nástroj v organické syntéze
Fakulta FCHT / FPBT VŠCHT, PřF UK
Anotace

Nedávno byl námi objeven první příklad vysoce stereoselektivní oxidativní dimerizace enolátů karbonylových sloučenin. Tento neočekávaný a zajímavý výsledek by měl být zobecněn a využit v tomto projektu. Klíčové faktory, které určují průběh reakce, jako geometrie enolátu, agregace a použitá oxidační činidla, budou detailně prozkoumány. Aplikace výsledků zahrnuje studii nejkratší totální syntézy tricyklického systému obsaženého v přírodních lignanech, jako jsou kadangustiny, angustifoliny či rubrisandriny, jejichž stereochemie a biologická aktivita ještě nebyla detailně určena.