ÚvodPh.D. studium na ÚOCHBArchiv - 2009Organická chemie

Organická chemie

Školitel Dr. habil. Ullrich Jahn
Skupina
Téma Aminocukry a aminokyseliny připravené tandemovými aminacemi enolátů-radikálovými cyklizacemi
Fakulta FCHT / FPBT VŠCHT, PřF UK
Anotace

Nové aminocukry a vysoce funkcionalizované aminokyseliny se setkávají s rostoucím zájmem v biologii a při vývoji léčiv. V rámci tohoto projektu budou zkoumány nové stereoselektivní cesty k vícefunkčním aminocukrům  a aminokyselinám. To zahrnuje zejména oxidativní tandemové aminace enolátů za použití diazakarbocyklů a amidylové radikálové cyklizace. Oxidativní podmínky dovolují ve vzniklých pyrazolidinech vytvořit cenné funkční skupiny. Cílové struktury mohou být následně připraveny dalšími funkcionalizačními reakcemi.