ÚvodPh.D. studium na ÚOCHBArchiv - 2009Organická chemie

Organická chemie

Školitel Dr. habil. Ullrich Jahn
Skupina Ullrich Jahn
Téma Oxidativní tandemové Michaelovy adice/radkiálové cyklizace pro stereoselektivní konstrukci vysoce funkcionalizovaných karbocyklů
Fakulta FCHT / FPBT VŠCHT, PřF UK
Anotace

Adiční/cyklizační reakce jsou přitažlivou strategií pro stereoselektivní syntézu vysoce funkcionalizovaných karbockylů. V porovnání s tradičními metodami, které většinou užívají jeden typ intermediátů nebo pericyklické reakce, tento projekt otevítá nové cesty k využití různorodých meziproduktů jako jsou enoláty, radikály a karbokationty v přesně určeném pořadí, které dovolují dosáhnout cílových látek stereoselektivně. Tato metodologie by měla nalézt uplatnění v totální syntéze přírodních látek.