ÚvodPh.D. studium na ÚOCHBArchiv - 2009Organická chemie

Organická chemie

Školitel Mgr. Tomáš Kraus Ph.D.
Skupina Tomáš Kraus
Téma Cyklodextrinové duplexy v supramolekulární samoskladbě
Fakulta FCHT / FPBT VŠCHT, PřF UK
Anotace

Téma zahrnuje syntézu i aplikace nových typů makrocyklických receptorů, tzv. cyklodextrinových duplexů, pro supramolekulání samoskladbu jak v roztocích tak i na površích. Studium v roztocích je zaměřeno na i) zkoumání rovnováh v malých dynamických knihovnách tvořených duplexy obsahující α-,β- a γ-cyklodextrinové stavební bloky v závislosti na tvaru a velikosti přítomných inkludovaných hostů a na ii) možném využití duplexů jako dvoustranných spojek v supramolekulární samoskladbě. Na površích bude zkoumána možnost jejich využití jako spojek pro přípravu definovaných uspořádaných vrstev (layer-by-layer self-assembly; ve spolupráci s laboratoří Molecular Nanofabrication Group, University of Twente).