ÚvodPh.D. studium na ÚOCHBArchiv - 2009Organická chemie

Organická chemie

Školitel Ilya Lyapkalo, Ph.D.
Skupina Ilya Lyapkalo
Téma Nové chirální obojetné iontové organokatalyzátory pro asymetrickou adici silylovaných nukleofilů na karbonylové sloučeniny
Fakulta FCHT VŠCHT, PřF UK
Anotace

Budou připraveny nové nukleofilní katalyzátory. Příprava bude vycházet z diethyl maloimidátu nebo jeho 2-substituovaného analogu kondenzační reakcí s chirálními diaminy připravenými z přírodních aminokyselin. Takto připravené chirální 1,1-bis[(4S)-4-alkyl-4,5-dihydro-1H-imidazol-2-yl]alkany budou použity pro přípravu nových nukleofilních organokatalyzátorů (obojetných iontů), jejichž struktura a vlastnosti budou zkoumány. Dale bude testována katalytická aktivita nových potencionálních organokatalyzátorů pro asymetrickou adici silylovaných nukleofilů: Me3SiCF3, Me3SiCN, trimethylsilyl enol etherů (Mukaiyama aldol reakce) atd. na karbonylové sloučeniny.