ÚvodPh.D. studium na ÚOCHBArchiv - 2009Organická chemie

Organická chemie

Školitel Ing. Petr Beier, Ph.D.
Skupina Petr Beier
Téma Nukleofilní zavedení fluorovaných funkčních skupin pomocí organofosforových sloučenin
Fakulta FCHT VŠCHT
Anotace

Cílem tohoto projektu bude vypracování nových metodologií pro zavedení trifluorometyl, difluorometyl, difluorometylén a trifluorometyl skupin do různých typů organických sloučenin za použití fluorovaných fosfonátů.