ÚvodPh.D. studium na ÚOCHBArchiv - 2009Organická chemie

Organická chemie

Školitel Ilya Lyapkalo, Ph.D.
Skupina Ilya Lyapkalo
Téma Alken-1-yl trifenylfosfoniové sole jako versatilní a užitečné stavební kameny v organické syntéze
Fakulta FCHT VŠCHT, PřF UK
Anotace

Alken-1-yl trifenylfosfoniové sole jsou známé středně reaktivní Michaelovské akceptory a dále dienofily resp. dipolarofily pro Diels-Alderovu reakci a 1,3-dipolární cykloadici. Tento projekt bude zkoumat reakce zahrnující nukleofilní adici nebo cykloadici alken-1-yl trifenylfosfoniových solí a následně Wittigovu reakci vzniklých intermediátů (trifenylfosfonium ylidů). Potřebné alken-1-yl trifenylfosfoniové sole budou připraveny reakcí alken-1-yl nonaflátů s trifenylfosfinem katalyzovanou tetrakis(trifenylfosfin)palladiem.