ÚvodPh.D. studium na ÚOCHBArchiv - 2009Organická chemie

Organická chemie

Školitel Prof. Ing. Ivan Stibor, CSc.
Skupina Josef Michl
Téma Syntéza a vlastnosti souborů molekulárních rotorů
Fakulta FCHT / FPBT VŠCHT
Anotace

Budou navrženy a syntetizovány nové trigonální molekuly se schopností tvořit orientované soubory na tuhém povrchu. K takto získaným strukturám budou připojeny rotátory. Získané orientované soubory rotorů budou studovány všemi dostupnými metodami.