ÚvodPh.D. studium na ÚOCHBArchiv - 2009Organická chemie

Organická chemie

Školitel Prof. Ing. Ivan Stibor, CSc.
Skupina Josef Michl
Téma Samoskladba souborů molekulárních rotorů
Fakulta FCHT / FPBT VŠCHT
Anotace

Budou navrženy a syntetizovány nové struktury se schopností organizovat se na tuhých površích do orientovaných souborů rotorů. Ty budou poté studovány všemi dostupnými analytickými i fyzikálními metodami.