ÚvodPh.D. studium na ÚOCHBArchiv - 2009Organická chemie

Organická chemie

Školitel Dr. habil. Detlef Schröder
Skupina Detlef Schröder
Téma Základní studie solvatace organických iontů
Fakulta FCHT VŠCHT, PřF UK
Anotace

Solvatace organických iontů má zásadní význam pro pochopení interakce nabitých částic s okolím a s biologicky relevantními molekulami. Plánované studie se budou soustředit na interakci dusíkatých bází (např. azahelicenů, guanidinů) s molekulami rozpouštědla za použití metod organické syntézy, izotopického značení a moderní hmotnostní spektrometrie.