ÚvodPh.D. studium na ÚOCHBArchiv - 2009Organická chemie

Organická chemie

Školitel Dr. habil. Detlef Schröder
Skupina Detlef Schröder
Téma Nové metody pro studium mechanismů tvorby C-X vazeb
Fakulta FCHT VŠCHT, PřF UK
Anotace

Zatímco C-X vazebné reakce katalyzované kovy mají v současnosti zásadní význam pro pokročilou organickou syntézu, porozumění jejich reakčním mechanismům je často na špatné úrovni. Cílem planovaných studií je vývoj elektrosprejové hmotnostní spektrometrie jako nového nástroje pro online monitorování důležitých vazebných reakcí s počátečním důrazem na katalýzu pomocí mědi a paladia. Použité metody budou organická syntéza, izotopické značení a moderní hmotnostní spektrometrie.