ÚvodPh.D. studium na ÚOCHBArchiv - 2009Organická chemie

Organická chemie

Školitel RNDr. Ivo Starý, CSc.
Skupina Ivo Starý
Téma Využití helikálně chirálních ligandů v enantioselektivní katalýze pomocí tranzitních kovů
Fakulta FCHT VŠCHT, PřF UK
Anotace

Předmětem dizertace je studium enantioselektivní katalýzy za použití helikálních ligandů. Enantioselektivní katalýza je důležitou součástí organické syntézy a představuje též výzvu pro rozvíjející se chemii helicenů. Vzhledem k tomu, že bylo dosud popsáno jen několik případů využití helikálních ligandů v enantioselektivní katalýze, je žádoucí tuto oblast systematicky studovat. Dizertace se zaměří na přípravu nových ligandů v opticky čisté formě odvozených od helicenů a jejich použití ve vybraných asymetrických reakcích katalyzovaných tranzitními kovy.