ÚvodPh.D. studium na ÚOCHBArchiv - 2009Organická chemie

Organická chemie

Školitel RNDr. Ivo Starý, CSc.
Skupina Ivo Starý
Téma Příprava, studium vlastností a využití azahelicenů
Fakulta FCHT VŠCHT, PřF UK
Anotace

Předmětem dizertace je studium azahelicenů. Azaheliceny se řadí k rozsáhlé skupině helikálně chirálních aromátů. Navzdory tomu, že jsou slibnými kandidáty na využití v různých oblastech chemie a materiálové vědy, byla jim věnována pozornost jen výjimečně.  Dizertace se soustředí na praktickou syntézu racemických azahelicenů a jejich resoluci, asymetrickou syntézu azahelicenů, studium vlastností a využití azahelicenů, mj. na chirální interakci neracemických azahelicenů s biomateriály.