ÚvodPh.D. studium na ÚOCHBArchiv - 2009Organická chemie

Organická chemie

Školitel RNDr. Ivo Starý, CSc.
Skupina Ivo Starý
Téma Funkční molekulární struktury založené na donor-akceptorových interakcích
Fakulta FCHT VŠCHT, PřF UK
Anotace

Předmětem dizertace je studium řízené samoskladby molekul. Ta je velkou výzvu pro nanovědu, neboť představuje značný potenciál pro nanofabrikaci komplexních struktur a užitečných zařízení. V této oblasti výzkumu dosud dominuje samoskladba na bázi DNA. Dizertace se soustředí na odlišné systémy, ve kterých je cukerno-fosfátová páteř DNA nahrazena oligofenylenethynyleny a párování nukleových bází donor-akceptorovou interakcí elektronově odlišných jednotek.