ÚvodPh.D. studium na ÚOCHBArchiv - 2009Organická chemie

Organická chemie

Školitel Mgr. Filip Teplý, Ph.D.
Skupina Filip Teplý
Téma Nová tvorba chemické vazby v živých systémech
Fakulta FCHT VŠCHT, PřF UK
Anotace

Cílem projektu je vyvinout novou nekódovanou tvorbu chemické vazby uskutečnitelnou v živých systémech. Kombinací organokovové chemie, katalýzy a chemie barviv plánujeme položit základy výzkumného programu zaměřeného na bioaplikace: chemickou biologii, diagnostiku a terapii.