ÚvodPh.D. studium na ÚOCHBArchiv - 2009Organická chemie

Organická chemie

Školitel RNDr. Václav Čeřovský, CSc.
Skupina Václav Čeřovský
Téma Fluorescenčně značené antimikrobiální peptidy: Syntéza a využití ke studiu mechanismu účinku
Fakulta FCHT / FPBT VŠCHT, PřF UK
Anotace

Antimikrobiální peptidy (AMPs) představují novou naději v boji proti resistentním patogenním bakteriím. Několik nových peptidů s antimikrobiálním účinkem bylo objeveno v naší laboratoři. Téma doktorandského studia bude zahrnovat syntézu těchto peptidů a jejich analogů metodou syntézy na pevné fázi a poté jejich modifikace různými fluorescenčními značkami (fluorescein, tetramethylrhodamine). Fluorescenčně značené AMPs budou využity ke sledování jejich interakcí s bakteriální membránou, či membránou buněk eukaryotních pomoci fluorescenční mikroskopie.