ÚvodPh.D. studium na ÚOCHBArchiv - 2009Organická chemie

Organická chemie

Školitel Ing. Dana Hocková, CSc.
Skupina Prof. Antonín Holý
Téma Příprava nových typů analogů nukleosidů a nukleotidů s potenciální antiparazitickou a antimykobakteriální aktivitou
Fakulta FCHT / FPBT VŠCHT, PřF UK
Anotace

V návaznosti na projekty skupiny bude tématem doktorské práce design a syntéza nových typů analogů nukleosidů a nukleotidů. Při přípravě cílových struktur budou využity  modifikace sacharidové části molekuly i transformace heterocyklických bází. Bude studována biologická aktivita připravených látek, zejména antiparazitická (Plasmodium falciparum) a antimykobakteriální (Mycobacterium tuberculosis).