ÚvodPh.D. studium na ÚOCHBArchiv - 2009Organická chemie

Organická chemie

Školitel Doc. RNDr. Tomáš Elbert, CSc.
Skupina Laboratory of Radioisotopes (Tomáš Elbert)
Téma Příprava nenasycených prekursorů pro tritiaci rostlinných růstových hormonů ze skupiny brassinosteroidů a modelování tritiační reakce pomocí deuteria
Fakulta FCHT / FPBT VŠCHT, PřF UK
Anotace

Pro zavedení dvojné vazby do molekuly brassinosteroidů budou využity vicinální hydroxylové skupiny, které jsou charakteristické pro všechny brassinosteroidy. Parciální oxidací a isopropylidenací bude výchozí castasteron převeden na bis-1,3-dioxolenový derivát. Katalytickou tritiací pak může být do molekuly zavedeno tritium. Pro výběr optimálního katalysátoru z hlediska stereoselektivity bude tritiační reakce modelována s použitím deuteria.