ÚvodPh.D. studium na ÚOCHBArchiv - 2009Organická chemie

Organická chemie

Školitel Doc. Ing. Michal Hocek, DSc.
Skupina Michal Hocek
Téma Syntéza modelových nukleosidů mimikujících transitní stavy DNA methyltransferas a DNA glykosylas a jejich inkorporace do DNA
Fakulta FCHT / FPBT VŠCHT, PřF UK
Anotace

Budou navrhovány a připravovány modelové nukleosidy s připojenou další nukleobází směřující do velkého žlábku DNA jako analogy transitních stavů DNA methyltransferas a DNA glykosylas. Tyto nukleosidy budou fosforylovány na trifosfáty a převedeny na chráněné fosforamidity, které budou enzymaticky a chemicky inkorporovány do oligonukleotidů a DNA, které budou sloužit pro studium mechanismu popř. pro inhibici cílových enzymů. Tento mezioborový projekt je na pomezí organické chemie, biochemie a chemické biologie a bude využívat metodik všech těchto oborů.