ÚvodPh.D. studium na ÚOCHBArchiv - 2009Organická chemie

Organická chemie

Školitel Doc. Ing. Michal Hocek, DSc.
Skupina Michal Hocek
Téma Kombinace enzymatických inkorporací modifikovaných nukleosid trifosfátů s enzymatickými ligacemi a štěpením endonukleasami pro konstrukce funkcionalizovaných nukleových kyselin
Fakulta FCHT / FPBT VŠCHT, PřF UK
Anotace

Budou připravovány nové typy modifikovaných nukleosid trifosfátů pomocí přímých cross-coupling reakcí ve vodných roztocích a tyto budou inkorporovány do DNA polymerasami. Kombinací enzymatických ligací a štěpeních endonukleasami budou připravovány cílové sekvence jednovláknových oligonukleotidů i DNA duplexů pro bioanalytické aplikace (sensory DNA hybridizace, minisekvenace atd.) a pro využití v chemické biologii (studium vazby transkripčních faktorů). Tento mezioborový projekt je na pomezí organické chemie, biochemie a chemické biologie a bude využívat metodik všech těchto oborů.