ÚvodPh.D. studium na ÚOCHBArchiv - 2009Organická chemie

Organická chemie

Školitel Doc. Ing. Michal Hocek, DSc.
Skupina Michal Hocek
Téma Příprava nových typů substituovaných a anelovaných purinových a deazapurinových nukleosidů a nukleotidů s potenciální cytostatickou aktivitou
Fakulta FCHT / FPBT VŠCHT, PřF UK
Anotace

V návaznosti na nová nukleosidová cytostatika vyvinutá v naší laboratoři bude tétatem tohoto projektu design a syntéza nových substituovaných a anelovaných purinových a deazapurinových nukleosidů. Budou využívány zejména cross-coupling reakce, C-H aktivace a heterocyklizace katalyzované komplexy přechodných kovů. Cílové látky budou testovány na cytostatickou aktivitu ve spolupráci s firmou Gilead Scieces a s FN Olomouc. Projekt bude zahrnovat hlavně organickou syntézu a částečně i metodiky racionálního designu léčiv.