ÚvodPh.D. studium na ÚOCHBArchiv - 2009Organická chemie

Organická chemie

Školitel Ing. Jiří Šrogl, Ph.D.
Skupina Jiří Šrogl
Téma Syntéza selektivně funkcionalizovaných polymerů a výzkum jejich interakcí s kovy
Fakulta FCHT VŠCHT
Anotace

Budou připraveny a synthetizovány selektivně substituované polymerní entity. Následně budou studovány interakce těchto makromolekul s kovy na fázovém rozhraní. Důraz bude též kladen na změny morfologie těchto makromolekul vlivem kovů obsažených v prostředí. Praktické implikace tohoto výzkumu se týkají vývoje nových funkčních materiálů.