Biochemie

Školitel Mgr. Martin Horn, CSc.
Skupina Michael Mareš
Téma Trávicí katepsiny krevsajících parazitů
Fakulta FPBT VŠCHT, PřF UK
Anotace

Trávicí proteasy katepsinového typu jsou nezbytné pro přežití a vývoj krevsajících parazitů člověka. Projekt je zaměřen na hlavní zástupce těchto enzymů u významných parazitických členovců, červů a prvoků. Cílem projektu je identifikace a charakterizace parasitálních katepsinů jako molekulárních cílů pro vývoj nových chemoterapeutik. Téma obsahuje následující metodické přístupy: proteomika, rekombinantní exprese a purifikace proteinů, enzymologie, proteinová krystalizace, molekulární modelování.