Biochemie

Školitel RNDr. Michael Mareš, CSc.
Skupina Michael Mareš
Téma Regulace proteolýzy u klíštěte
Fakulta FPBT VŠCHT, PřF UK
Anotace

Klíšte Ixodes ricinus je přenašeč významných patogenů člověka, spirochét Borrelia (původce Lymské boreliózy) a viru klíšťové encefalitidy. Projekt je zaměřen na molekulární interakce mezi klíštětem a hostitelem, které budou studovány na úrovni proteolytických procesů a jejich regulace pomocí přirozených inhibitorů. Cílem projektu je identifikace a charakterizace nových antigenů pro vývoj vakcín proti klíšťatům. Téma obsahuje následující metodické přístupy: proteomika, rekombinantní exprese a purifikace proteinů, enzymologie, proteinová krystalizace, molekulární modelování.