Biochemie

Školitel RNDr. Jiří Jiráček, CSc.
Skupina Jiří Jiráček
Téma Studium fyziologických funkcí betain-homocystein S-methyltransferáz 1 a 2.
Fakulta PřF UK
Anotace

Tématem projektu bude studium fyziologických funkcí dvou lidských enzymů, betain-homocystein S-methyltransferáz 1 a 2 (BHMT-1 a BHMT-2). Tyto enzymy používají rozdílné donory methylové skupiny pro methylaci homocysteinu na methionin. Budou produkovány a purifikovány rekombinantní formy obou enzymů a zjišťovány inhibiční vlastnosti specifických inhibitorů. Nejslibnější inhibitory budou použity pro inhibici obou enzymů v buněčných kulturách jaterního a ledvinného původu. Za pomoci 2D-elektroforézy bude studován vliv inhibice BHMT-1 a BHMT-2 na expresi proteinů v těchto buňkách. Zároveň bude studován vliv inhibice obou enzymů na vnitrobuněčné koncentrace některých klíčových metabolitů (Met, Hcy, Cys, adoMet, adoHcy, betain a cholin). Tato proteomická studie by mohla napomoci k lepšímu porozumění role a zapojení BHMT-1 a BHMT-2 do savčího metabolismu homocysteinu a methioninu.