Mikrobiologie

1-20
  Školitel Téma
Ing. Marie Zarevúcka, CSc. Enzymové reakce v superkritických kapalinách
Ing. Iva Pichová, CSc. Charakterizace enzymů podílejících se na biosyntéze mastných kyselin
Ing. M. Zarevúcka, CSc. & Doc. Ing. Z. Wimmer, DrSc. (ÚEB) Enzymové transformace rostlinných olejů
1-20