HomePh.D. Study at IOCBArchive - 2009Physical Chemistry

Physical Chemistry

Tutor Doc. RNDr. Petr Bouř, CSc.
Team Petr Bouř
Topic Peptide conformational studies
Faculty FCHT VŠCHT
Abstract

Konformační chování a flexibilita peptidů a proteinů podmiňuje jejich biochemické funkce. Například molekula prionu zaujímá nativní-neškodnou a nerozpustnou-jedovatou formu. V poslední době byly vyvinuty některé citlivé experimentální (vibrační cirkulární dichroismus, Ramanovská optická aktivita) a teoretické (kombinované kvantové a klasické simulace) metody, které umožňují tento aspekt molekulárního chování lépe studovat a pochopit.

Cílem práce je mapovat konformační chování a interakce s rozpouštědlem a s kovy na modelových systémech (např. částech prionové molekuly) pomocí spektroskopických metod. Spektra ovšem často k interpretaci vyžadují použití simulačních technik. Důraz na experimentální nebo teoretickou stránku  bude záležet na zájmu doktoranda.