Radim Nencka

coxsackie virus.jpg

Hlavním cílem našeho výzkumu je design a syntéza modifikovaných stavebních jednotek nukleových kyselin, které mohou být potenciálně účinné v léčbě celé řady závažných chorob virového i bakteriálního původu, nebo mít kancerostatické účinky.

Připravujeme rozsáhlé skupiny nových látek pro široké spektrum testování biologické aktivity, ale také cíleně vytvořené látky, zaměřené na konkrétní biologické cíle. Oba tyto přístupy již přinesly cenné výsledky, které slouží jako odrazový můstek pro náš další výzkum.

Našimi cíli z pohledu strukturálního jsou konformačně uzamčené karbocyklické nukleosidy, nukleotidy a různě modifikované purinové a pyrimidinové baze.