Zlatko Janeba

Medicinální chemie analogů nukleotidů

Výzkumné projekty skupiny se zaměřují na vývoj biologicky aktivních analogů složek nukleových kyselin. Racionální návrhy nových typů modifikovaných nukleobazí, nukleosidů a nukleotidů vycházejí z předchozích rozsáhlých strukturně-aktivitních studií provedených ve skupině profesora A. Holého. Při vývoji efektivní metodiky pro přípravu cílových látek jsou využívány rozmanité moderní metody organické chemie. Struktury jsou navrhovány zejména s ohledem na jejich očekávané protivirové, protiparazitické, antibiotické a cytostatické účinky založené na inhibici klíčových enzymů metabolismu nukleosidů a nukleotidů. Mechanismus působení výsledných antimetabolitů a jejich potenciální biomedicínské aplikace jsou studovány ve spolupráci s několika biochemickými skupinami.

our strategy

Skupina (založená na jaře 2010) částečně navazuje na tradice a vědecký program původní skupiny prof. Antonína Holého - Antimetabolity složek nukleových kyselin.