Vybavení

CEM Discover

CEM Discover

Řada mikrovlnných reaktorů Discover® je vystavěna na bázi CEM FocusedTM Microwave Technology - mikrovlnné technologie, která představuje jedinečný jednokomorový systém umožňující automaticky soustředit mikrovlnnou energii s maximální účinností bez ohledu na fyzikální vlastnosti reakce. Discover používá nejen tlakové zkumavky různých velikostí, ale díky své flexibilitě umožňuje také provádění reakcí v otevřeném módu za atmosférického tlaku ve standardním chemickém skle (max. velikost baňky je 125 ml).

Buchi sepacore

Buchi sepacore

Büchi Sepacore nabízí jednoduché řešení preparativní kapalinové chromatografie. Díky novému zařízení pro plnění kolon, jsou kolony v jednom kroku naplněny a okamžitě připraveny pro použití. Logický modulový systém byl vyvinut podle potřeb zákazníka a může být kdykoliv upraven nebo rozšířen podle potřeb separace.

ISCO CombiFlash

ISCO CombiFlash Companion

CombiFlash® Companion® osobní systém pro kapalinovou chromatografii může být dálkově ovládán odkudkoliv přes internetové připojení pomocí Microsoft Windows® Explorer. Umí dokonce zaslat upozornění emailem, že separace již proběhla. Pokročilá automatizace a komunikační schopnosti nabízejí novou dimenzi "produktivity s čistou myslí" a neruší vás během separace.

FRX200

FRX200

FRX200 je flexibilní průtokový reakční systém umožňující provádět reakce v roztoku i na pevné fázi v miligramových až kilogramových množstvích v jednom i více krocích za sebou. Různé reaktory (mikroreaktor, trubicový reaktor a 4 kolony pro reakci na pevné fázi) umožňují optimalizaci reakcí i preparativní syntézu. Zařazení kolon pro pevnou fázi dovoluje použít reagenty, scavangery nebo katalyzátory zakotvené na pevné fázi. Systém dále obsahuje tlakovací modul, který umožňuje syntézu při teplotách vyšších, než je teplota varu rozpouštědla. Manuální kolektor frakcí umožňuje sběr jednotlivých frakcí v závislosti na změně reakčních podmínek.

FlowSYNTH: Continuous Flow Reaction System

FlowSYNTH: Continuous Flow Reaction System

FlowSYNTH je kontinuální mikrovlnný průtokový reaktor, který umožňuje syntézu v poloprovozním množství, a tvoří tak mezistupeň mezi laboratorní syntézou a průmyslovou výrobou. Tento revoluční systém dovoluje přípravu řádově kilogramových množství.

Atlas Potassium

Atlas Potassium

Atlas Potassium je automatický vsádkový reaktor. Je navržen pro reakce v plášťových reaktorech, které se snadno upevňují pomocí svorek a obsahují vnitřní olejový rozvod a integrovanou teplotní a cirkulační sondu. Atlas Potassium obsahuje různé velikosti reaktorů (50 ml, 100 ml, 250 ml, 500 ml, 1 l, 2 l, 5 l). Ovládacími knoflíky lze snadno nastavit teplotu média a rychlost externího míchání. Atlas Potassium také umožňuje upravovat a spouštět reakce z kontrolního počítače a automaticky kontrolovat ohřev/chlazení a rychlost míchání.

Pure-Solv

Pure-Solv

Pure-Solv je purifikační systém, který efektivně odstraňuje vodu a kyslík z rozpouštědel a poskytuje suchá a deoxygenovaná rozpouštědla nejvyšší kvality. Pure-Solv systém eliminuje nebezpečí přehřátí při destilaci, zranění obsluhujícího personálu a nebezpečí požáru. Z rozpouštědel jsou odstraňovány zbytkové nečistoty během průchodu přes aktivované kolony při nízkém tlaku. Nerezová Schlenkova vakuová linka a vzduchotěsné nerezové lahve od firmy Sigma Aldrich umožňují bezpečné přepouštění rozpouštědel. Skříňka na rozpouštědla je vybavena nerezovými uzávěry pro bezpečnou manipulaci s rozpouštědly a omezení rizika vzniku požáru.

BR-300

BR-300

BR-300 je tlakový reaktor. Reaktor se uzavírá ručně pomocí rychlouzavíratelné svorky, není tedy potřeba použití dalšího nářadí. Víko obsahuje šest konektorů, které lze využít pro: teplotní sondu, kovovou pojistku proti přetlakování, tlakoměr, odvzdušňovací ventil nebo pro přidávání kapalin či plynu. Teplota je měřena pomocí teplotní sondy uvnitř reaktoru.

 
A2ZS Model 16GLAB ozone generator (generátor ozónu)

A2ZS Model 16GLAB ozone generator (generátor ozónu)

A2ZS Model 16GLAB ozone generator (generátor ozónu) je laboratorní přístroj používaný v laboratořích chemické syntézy, lékařského výzkumu a výzkumu zaměřeného na čištění vody a vzduchu. Ozón je silné oxidační činidlo c chemii nejčastěji používané pro oxidaci dvojné vazby na příslušný diol, dialdehyd nebo dikyselinu (Criegee mechanismus přes 1,2,4 trioxolane), ale použitelné také pro řadu dalších reakcí. Samotný přístroj je založen na vzduchem chlazené výbojové trubici (Corona Discharge tube - CD), kde se ozón generuje z kyslíku nebo stlačeného vzduchu.