Home

Home

 

Ústav organické chemie a biochemie
Akademie věd České republiky, v. v. i.

Náplní práce ústavu je základní výzkum v oblastech organické chemie, biochemie a příbuzných disciplínách, převážně orientovaný k aplikacím v lékařství a životním prostředí. Ústav se podílí na vzdělávání na universitní úrovni, vedení diplomových a doktorských prací a je sídlem komise pro obhajoby doktorských disertací v oboru organická a bioorganická chemie.

 

IOCB

 

12.10.2017
Jan Žďárek awarded for science popularization

More...
04.10.2017
Neuron Impulses 2017 go to IOCB Prague

More...
04.09.2017
Prof. Pavel Hobza received Schrödinger medal for 2017

More...
30.08.2017
IOCB Prague and Institute of Physiology have signed license agreement with Novo Nordisk

More...
10.08.2017
Scientists created an organized array of light-driven molecular motors

More...