StrukturaVědecko-servisní skupinyBiochemická  farmakologie

Biochemická farmakologie (Dr. Helena Mertlíková-Kaiserová)

Hlavní úlohou skupiny v rámci ÚOCHB je vyhledávání biologicky aktivních látek a hodnocení jejich potenciálu stát se novými léčivy. Naše výzkumné projekty jsou z principu multidisciplinární a typicky založené na spolupráci se skupinami orientovanými na medicinální chemii, strukturní biologií a biochemii. Základní výzkumný nástroj pro nás představují buněčné a nebuněčné in vitro metody. Tradičně je skupina zaměřená na analogy složek nukleových kyselin tj. nukleotidů, nukleosidů a nukleobazí, nicméně jsme otevření všem farmakologicky zajímavým molekulám přicházejícím ze syntetických laboratoří ÚOCHB. Naše odborné znalosti a zkušenosti jsou zvláště silné v oblasti protinádorových, protivirových a protizánětlivých léčiv. Farmakologický potenciál látek hodnotíme na několika úrovních od absorpce přes biotransformaci až po interakci s cílovými buněčnými strukturami jako jsou např. receptory, kinázy, polymerázy, telomery, cytokiny a jiné.

mission logo

Kromě výzkumných aktivit zajišťuje skupina základní cytotoxicitní screening a analýzu buněčného cyklu. Navíc neustále navyšujeme množství speciálních (kvalifikovaných) servisů, které jsou náročnější na provedení a hodí se pro menší skupiny předvybraných látek. Tyto servisní aktivity „na míru“ představují nejdynamičtější složku naší práce a svou podstatou stojí na samotném pomezí vědy a servisu.