Novinky

Novinky

20.02.2017
Skupina prof. Michal Hocka: nová publikace v Chemistry – A European Journal


Nová krátká a efektivní metoda syntézy nukleosidů

Praha, 20. února 2017 – Nukleosidy jsou nejen základními stavební kameny nukleových kyselin a tím i života, ale jsou využívány i v medicíně jako protivirová a protinádorová léčiva. Bohužel současné metody syntézy a výroby syntetických i přirozených nukleosidů jsou obvykle velmi neefektivní, pracné a zdlouhavé procesy, které jsou často neselektivní (vedou ke směsím produktů) a používají toxické reagenty. Proto je vývoj nových vylepšených metod syntéz těchto klíčových molekul velmi důležitý nejen pro řadu oblastí základního výzkumu, ale i pro praktické aplikace ve farmaceutickém průmyslu a v medicíně.

Kanadský doktorand A. Michael Downey, se svým školitelem prof. Michalem Hockem a spolupracovníky z Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR a Přírodovědecké fakulty UK vyvinuli zcela novou, velmi jednoduchou a selektivní metodu, jak syntetizovat tento velmi důležitý typ molekul přímými glykosylacemi nukleobází modifikovanou ribosou. Tato metoda probíhá přes zcela nový intermediát a spočívá pouze v jedné dvoustupňové reakci provedené tzv. „v jedné baňce“ bez nutnosti izolovat meziprodukt či používat toxické reagenty.

Metoda poskytuje rychlý a efektivní přístup k syntéze přirozených nukleosidů vyskytujících se v RNA (adenosin, cytidin, uridin a guanosin), protinádorových léčiv (např. doxifluridinu), dalších biologicky zajímavých molekul (např. 5'-deoxy-5'-fluoroadenosinu), ale i stavebních jednotek pro automatickou syntézu oligonukleotidů (5'-dimethoxytritylované nukleosidy).

 


 Práce byla právě publikována v prestižním časopise Chemistry – A European Journal:

Downey A. Michael, Pohl Radek, Roithová Jana, Hocek Michal:
Synthesis of nucleosides through direct glycosylation of nucleobases with 5-O-mono-protected or 5-modified ribose. Improved protocol, scope and mechanism.
Chemistry – A European Journal, online od 15.února 2017.