Povinně zveřejňované informace

Úplný oficiální název

Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i.

Adresa a identifikační údaje

Flemingovo náměstí 542/2
166 10 Praha 6
Czech Republic

IČ: 61388963
DIČ: CZ61388963
Datová schránka: hrbiw83
Číslo účtu: 13327061/0710

Důležité dokumenty

PDF
Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2022 PDF (3 MB)
PDF
Plán výnosů a nákladů v rámci střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2022–2024 PDF (92 kB)
PDF
Zřizovací listina ÚOCHB AV ČR PDF (807 kB)
PDF
Organizační struktura ÚOCHB (únor 2024) PDF (566 kB)

Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Ochrana oznamovatelů podle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů