Povinně zveřejňované informace

Úplný oficiální název

Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i.

Adresa a identifikační údaje

Flemingovo náměstí 542/2
166 10 Praha 6

Czech Republic

IČ: 61388963
DIČ: CZ61388963
Datová schránka: hrbiw83
Číslo účtu: 13327061/0710

Důležité dokumenty

PDF
Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2021 PDF (12 MB)
PDF
Plán výnosů a nákladů v rámci střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2022–2024 PDF (92 kB)
PDF
Zřizovací listina ÚOCHB AV ČR PDF (807 kB)
PDF
Organizační struktura (listopad 2022) PDF (960 kB)

Žádosti o informace

Přijaté žádosti

PDF
Žádost o informace ze dne 20. dubna 2020 PDF (3 MB)

Kontaktní údaje pro podání písemné žádosti o informace

Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i.
Sekretariát ředitele
Flemingovo náměstí 2
166 10 Praha 6

Přehled nejdůležitějších předpisů

Lhůty, které je ze zákona nutné dodržovat

  • Do 7 kalendářních dnů ode dne podání sdělit žadateli údaje o již zveřejněné informaci.
  • Do 7 kalendářních dnů ode dne podání požádat žadatele o upřesnění požadované informace. Nedostane-li ÚOCHB AV ČR, v. v. i., od žadatele upřesňující informace, žádost bude do 30 kalendářních dnů od podání žádosti odmítnuta.
  • Žadatel je informován o odložení žádosti do 3 kalendářních dnů po jejím odložení, nejpozději však ve lhůtě stanovené pro vyřízení žádosti zákonem.
  • Povinný subjekt poskytne požadovanou informaci v základní lhůtě do 15 kalendářních dnů od podání žádosti. Lhůtu 15 kalendářních dnů lze prodloužit nejvýše o 10 kalendářních dnů, tj. na 25 kalendářních dnů, a to jen ze závažných důvodů, kterými jsou:

a) vyhledávání a sběr požadovaných informací v jiných odborech,

b) žádost o objemné množství oddělených a odlišných informací v jedné žádosti,

c) nutnost konzultovat s jiným povinným subjektem (nebo se dvěma či více složkami povinného subjektu),
    který má závažný zájem na předmětu žádosti

O prodloužení základní lhůty a o důvodech, které k tomu vedly, je žadatel informován do 15 kalendářních dnů.

  • Odvolání proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze ve smyslu § 16 zák. č. 106/1999 Sb., v platném znění, podat odvolání k nadřízenému orgánu povinného subjektu jeho prostřednictvím (viz kontaktní údaje výše); lhůta pro odvolání žadatele je 15 kalendářních dnů od doručení rozhodnutí.

PDF
Sazebník úhrad za poskytování informací PDF (54 kB)