Výzkum

Skupiny a jejich publikace

To, co dělá ústav ústavem. Zajímá vás výzkum, na kterém zde pracujeme a k čemu jsme dospěli? Podívejte se, jaké skupiny rozdělené do clusterů CHEM, BIO a PHYS u nás působí, na jakých projektech pracují a co publikují. 

Podpora a granty

Finanční zdroje jsou další nutnou podmínkou pro kvalitu výzkumu. Podívejte se, jaké nejvýznamnější granty a další formy veřejné podpory vědci z ÚOCHB získali.