OP JAK projekty

Operační program Jan Amos Komenský je tematicky zaměřený program pro období 2021–2027 v gesci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. ÚOCHB získal finanční podporu pro následující projekty.

RNA4T: RNA pro terapii

Registrační číslo: CZ.02.01.01/00/22_008/0004575

Anotace: Cílem projektu je vybudovat výzkumný a inovační ekosystém v oblasti RNA medicíny v ČR a rozšířit terapeutický potenciál RNA, která se v posledních letech stala pozoruhodným terapeutickým nástrojem pro personalizovanou medicínu a imunoterapii, jakož i pro řešení genetických, infekčních a chronických onemocnění souvisejících s metabolismem RNA. Projekt spojuje špičkový výzkum klíčových molekulárních mechanismů v celém portfoliu RNA biologie a transformace získaných poznatků do praktické aplikace.

Termín realizace: 1. 1. 2024 – 31. 10. 2028

Příjemce dotace: Ústav organické chemie a biochemie AV ČR

Hlavní řešitel: prof. Ing. Michal Hocek, CSc. DSc. 

Další partneři projektu:

 • Ústav molekulární genetiky AV ČR
 • Masarykova univerzita (CEITEC)
 • Biologické centrum AV ČR
 • Mikrobiologický ústav AV ČR
 • Univerzita Karlova (Přírodovědecká fakulta)


Homepage projektu: www.uochb.cz/rna4t

AMULET: Pokročilé víceškálové materiály pro nosné klíčové technologie

Registrační číslo: CZ.02.01.01/00/22_008/0004558

Anotace: Projekt AMULET je zaměřen na pokročilé inženýrství víceškálových materiálů od subnanometrového designu až po integraci do funkčních architektur pro využití v četných aplikacích v elektrotechnice, lékařství i environmentálních technologiích, a to včetně posouzení socioekonomických dopadů. Jedná se o Klíčové nosné technologie (KET), které mají zásadní význam pro konkurenceschopnost EU. Mezioborový excelentní výzkum bude realizován špičkovým týmem těžícím z rozsáhlých mezinárodních synergií.

Termín realizace: 1. 1. 2024 – 30. 6. 2028

Příjemce dotace: Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR

Partneři projektu:

 • Ústav organické chemie a biochemie AV ČR (hlavní řešitel: Mgr. Petr Cígler, Ph.D.)
 • Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
 • Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
 • Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR
 • Univerzita Karlova
 • Ústav jaderné fyziky AV ČR
 • Fyzikální ústav AV ČR

NETPHARM: Nové technologie pro translační výzkum ve farmaceutických vědách

Registrační číslo: CZ.02.01.01/00/22_008/0004607

Anotace: Projekt synergisticky propojuje významné instituce základního a translačního výzkumu a multidisciplinární týmy využívající moderní přístupy farmaceutických věd se silným aplikačním potenciálem. Cílem projektu je špičkový výzkum a vývoj pokročilých terapií, (nano)formulací a delivery systémů léčiv, přičemž budou využívány inovativní technologie, nejnovější přístupy a experimentální modely translačního vývoje léčiv v rámci sítě excelentních VaV center.

Termín realizace: 1. 3. 2024 – 29. 2. 2028

Příjemce dotace: Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové & Lékařská fakulta v Hradci Králové

Partneři projektu:

 • Ústav organické chemie a biochemie AV ČR (hlavní řešitelé: Radim Nenecka, Ph.D., Evžen Bouřa, Ph.D., Milan Vrábel, Ph.D.)
 • Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
 • Ústav makromolekulární chemie AV ČR
 • Masarykova univerzita (CEITEC)

ÚOCHB MSCA PF Mobility

Registrační číslo: CZ.02.01.01/00/22_010/0002733

Anotace: Projekt je zaměřen na realizaci výzkumného záměru v oblasti biochemie rostlinných metabolitů, který ve výzvě Horizont-MSCA-2021-PF získal vysoké hodnocení, ale nebyl vybrán k financování. Dvouletý výzkum je prováděn zahraničním výzkumníkem v ÚOCHB pod vedením předního vědce ústavu. Účelem projektu je především splnění výzkumných cílů, ale také podpora zahraniční spolupráce, přenos znalostí a zkušeností a rozvoj kariéry mladého výzkumníka s vazbou na české vědecké prostředí.

Termín realizace: 1. 5. 2023–31. 5. 2025

Odborný garant projektu: Mgr. Tomáš Pluskal, Ph.D.

Příjemce dotace: Ústav organické chemie a biochemie AV ČR