Naše úspěchy

Komercializace výsledků základního výzkumu od roku 2010

  • průměrně 10 udělených patentů ročně
  • 11 podepsaných licenčních smluv
  • 8 vyvíjených projektů v oblasti léčby nádorových onemocnění, poruch centrálního nervového systému, zánětu, infekčních a jaterních onemocnění; projekt iBodies

Vybraní partneři

  • Merck Millipore – transportér označených nukleosid-trifosfátů pro značení DNA v živých buňkách (již dostupný na trhu pod názvem BioTracker™ NTP-Transporter Molecule)
  • Novo Nordisk – nové postupy pro léčbu obezity a souvisejících onemocnění
  • SHINE Technologies – nová technologie izolace Lu-177

Licence spin-off společnostem