i&i Prague


Firma i&i Prague byla založena v roce 2017, aby zastupovala ústav ve spin-off společnostech, které vzešly z ÚOCHB, ale také aby vyhledávala projekty s inovačním potenciálem mimo ÚOCHB a poskytovala jim předběžné financování i obchodní expertízu s podporou dalšího vývoje.