i&i Prague

Firma i&i Prague byla založena v roce 2017, aby zastupovala ústav ve spin-off společnostech, které vzešly z ÚOCHB, ale také aby vyhledávala projekty s inovačním potenciálem mimo ÚOCHB a poskytovala jim předběžné financování i obchodní expertízu s podporou dalšího vývoje.

V roce 2021 založila společnost ve spolupráci s Evropským investičním fondem i&i Biotech Fund disponující více než 45 miliony eur pro investice do akademických spin-off společností.

Kontrolní mechanismy

Pro zajištění koherence rozhodování a maximální transparentnosti je hospodaření i&i Prague kontrolováno Dozorčí radou mateřské společnosti IOCB Tech, v níž sedí zástupci kontrolních orgánů ÚOCHB. Této dozorčí radě překládá i&i Prague své čtvrtletní účetní výkazy.

i&i Prague má navíc vlastní Investiční radu, která kontroluje její nakládání s finančními prostředky a schvaluje veškerá investiční a další významná rozhodnutí. Obsazení této rady vychází z hierarchie rozhodování a kontroly ÚOCHB – jejími členy jsou ředitel ÚOCHB, zástupci Rady instituce a Dozorčí rady ÚOCHB a ředitel IOCB Tech. Tímto způsobem je zajištěn přímý dohled hlavních orgánů ÚOCHB.

Nad rámec zákona je také auditována celoroční finanční závěrka společnosti.