IOCB Tech

V roce 2007 se vedení ÚOCHB rozhodlo vybudovat vlastní profesionální kancelář technologického transferu. Po mnoha konzultacích a na základě vyhodnocení situace nezávislou poradní firmou se ústav nakonec rozhodl založit k tomu dceřinou společnost 100% vlastněnou ÚOCHB. Společnost s názvem IOCB TTO s.r.o. byla založena v roce 2009, prakticky pak začala fungovat od 1. ledna 2010. V roce 2017 se společnost přejmenovala na IOCB Tech s.r.o.

Mezi hlavní povinnosti IOCB Tech patří identifikace komerčně zajímavých projektů na ÚOCHB, analýza jejich tržního potenciálu a patentovatelnosti, ochrana duševního vlastnictví, podpora rozvoje daných projektů formou projektového managementu, hledání komerčních partnerů a dojednávání smluvních podmínek pro podpis licenčních smluv.

IOCB Tech se podílel na procesu dojednání a uzavření více než desítky klíčových licenčních smluv s významnými farmaceutickými partnery, jako např. Gilead Sciences, Merck, Novo Nordisk a SHINE Medical Technologies. V roce 2019 dosáhl zisk ÚOCHB z licencí 2 miliard korun.

Současné portfolio zahrnuje projekty zaměřené na centrální nervovou soustavu (epilepsie a neuropatická bolest), záněty, rakovinu, mikrobiální rezistenci, separační metody a nástroje pro výzkum.

V roce 2017 firma založila dceřinou společnost i&i Prague, která se zaměřuje na financování slibných projektů ústavu i jiných výzkumných a akademických institucí v rané fázi.

Financování společnosti

Financování společnosti IOCB Tech bylo z počátku řešeno ze základního kapitálu a příplatky mimo základní kapitál, společnost zároveň dostávala 0,15 % z příjmů ústavu z existujících licenčních smluv uzavřených před jejím vznikem, jejichž správu po svém vzniku společnost převzala. V současnosti je společnost financována podílem na úspěšně uzavřených licenčních a obdobných smlouvách, které vznikly po založení IOCB Tech.

IOCB Tech má 8 zaměstnanců.

Kontrolní mechanismy

Hospodaření IOCB Tech podléhá přímé kontrole ÚOCHB prostřednictvím Dozorčí rady IOCB Tech, která je složená z nominantů kontrolních orgánů ÚOCHB. Společnost jí předkládá čtvrtletní účetní výkazy, včetně platů a nákladů na služební cesty. Významná rozhodnutí společnosti schvaluje ředitel ÚOCHB. Tímto způsobem je zajištěn přímý dohled hlavních orgánů ÚOCHB.

Nad rámec zákona je také auditována celoroční finanční závěrka společnosti.